lv
1
2

3
 
KMzimols-CMYK-02
iiac logo small

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu trešās valsts valstspiederīgais ir trešās valsts pilsonis — persona, kura nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
Kopējā projekta mērķa grupa Latvijas Republikā ietver trešo valstu valstspiederīgos ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām un Latvijas nepilsoņus.

Tie var būt:
  • cilvēki, kas uzsāk dzīvi Latvijā (ieradušies Latvijā pēdējo piecu gadu laikā);
  • cilvēki, kas vēlas uzsākt dzīvi Latvijā (plāno te mācīties, strādāt vai veidot ģimeni);
  • cilvēki, kas jau dzīvo Latvijā vairāk kā piecus gadus, bet saskaras ar problēmām, iekļaujoties sabiedrībā (tajā skaitā Latvijas nepilsoņi).


Reģistrācija trešo valstu valstspiederīgajiem


Reģistrācija nepilsoņiem


Aptauja - Attālinātās konsultācijas